Milica Minić


mminic.jpgKoordinatorka projekta u Razvojnom fondu za žene pri Ujedinjenim nacijama (UNIFEM). Od 1994. aktivna u ženskom pokretu u Srbiji – radila u grupama „SOS telefon i Centar za devojke“ i „Asocijacija za žensku inicijativu“, kao trenerica za brojne programe (Žene to Mogu, STAR, NPA, OEBS itd) i konsultantkinja (STAR projekat, Gender Task Force of the Stability Pact, Chemonics International itd).