Biljana Maletin


bmaletin.jpgBiljana Maletin se bavi pitanjima ženskih prava i rodne ravnopravnosti više od 15 godina. Između ostalog, radila je sa ženama koje su preživele nasilje na beogradskom SOS telefonu za žene i decu žrtve nasilja i u Autonomnom ženskom centru. Bavila se pitanjem političkih prava zena i učestvovala u kreiranju i vođenju prve ženske kampanje za izlazak na izbore 2000 godine „Tvoj glas , glas razlike”. Dizajnirala je i izvela brojne treninge, programe, kampanje koje su se odnosile na prava žena i rodnu ravnopravnost.

Pored toga radi i kao konsultantkinja i trenerica u TIMu TRI, timu trenera/ica koji se bavi menadžmentom u nevladinom i javnom sektoru. Takođe je učestvovala u kreiranju i izvodjenju brojnih TOT (trening za trenere) programa. Trenutno se najviše bavi pitanjima uvođenja rodne perspektive u programe i politike i radi kao konsultantkinja za pitanja roda na Kanadskim projektima „Zdravlje mladih na Balkanu” i „Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu”. Živi i radi u Beogradu.