Ciljevi on-line kursa o rodnoj ravnopravnosti
On-line kurs treba da:

  • pojasni osnovne koncepte vezane za rodnu ravnopravnost,
  • promoviše pitanja rodne ravnopravnosti u oblasti održivog razvoja,
  • osnaži žene i muškarce u njihovim nastojanjima da utiču na stvaranje društva jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti, uz puno uvažavanje ljudskih prava, posebno ženskih ljudskih prava,
  • podigne kapacitete svih važnih aktera i donosioca odluka da integrišu pitanja rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava u sve svoje aktivnosti, programe i politike koje realizuju jednoj društvenoj zajednici.