Uvod
Dobrodošli na on-line kurs rodne ravnopravnosti
Zašto on-line kurs rodne ravnopravnosti ?
Ciljevi on-line kursa o rodnoj ravnopravnosti
Kada prođete kroz ceo kurs i uradite sve testove...
Glavni meni
Početna strana
On-line kurs
On-line test
Linkovi
Kontakt
Pretraga
O rodnoj ravnopravnosti - organizacije
Veb veze
Selekcija linkova ka sajtovima koji se bave rodnom ravnopravnošću.
  Veb veze Broj pregleda
  Link   Kanadska agencija za međunarodni razvoj - CIDA
CIDA podržava aktivnosti vezane za održivi razvoj sa osnovnim ciljem smanjenja siromaštva i doprinosa većoj sigurnosti, ravnopravnosti i napretku u svetu. CIDA je prepoznala rodnu neravnopravnost kao jednu od najvećih prepreka ženama i muš
859
  Link   UNIFEM
1055
  Link   Udruženje "Jednake mogućnosti"
Udruženje "Jednake mogućnosti" je organizacija osnovana sa ciljem da ženama i muškarcima, na ravnopravnoj osnovi i pod ravnopravnim uslovima, olakša pristup savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama (Info-Communication Technology -
866
  Link   Centar za ženske studije Beograd
945
  Link   Autonomni ženski centar
889
  Link   Asocijacija za žensku inicijativu
852
  Link   Viktimološko društvo Srbije
830
  Link   SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
Adresa: Beograd, Trg Nikole Pašića br. 7 Tel. 33-47-007 Mob. 61/249-10-10 e-mail: sostelefon@eunet.yu alternativna web adresa: www.sos-telefon-beograd.org.yu
833
  Link   Organizacija za lezbejska ljudska prava “Labris”
803